diumenge, 26 d’octubre del 2014

Subvenció al Gran Teatre del Liceu

El "Consejo de Ministros" ha aprobat, mitjançant un "Real Decreto" la concesió d'una subvenció de caràcter extraordinari del "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte", destinada a la Fundació Gran Teatre del Liceu de Barcelona, para la ejecució del  ‘Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017’, per un import total 4.117.050€, aquest any.

Així ho fa saber un comunicat de premsa, signat pel "Gabinete de Prensa, Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte"

Vagi per endavant la nostra satisfacció perquè la cultura, en aquest cas la branca de la òpera,  rebi ajudes, vinguin d'on vinguin, que permetin la seva subsistència i la del nostre emblemàtic Gran Teatre del Liceu.

"I ja que parlem de lírica, ens acontentaria molt més que es reconegués el dret de gaudir-la (la òpera i la sarsuela) des de més aprop; des de teatres que estan molt més a l'abast del gran públic.

Teatres i entitats que reben unes ajudes (si és que les reben) tan minses que mantenen la seva "supervivència" exclusivament gràcies al amor "per aquest art" que demostren aquestes poques entitats que lluiten per a tirar-la endavant i els intèrprets que es brinden a col.laborar, molts desinteressadament i altres cobrant un preu simbòlic pel seu treball.

Seria just que des de algun estament també es tingués en compte a la gran quantitat de públic, que no te accés a les representacions del Gran Teatre del Liceu, però que també són amants entusiastes de la lírica. O és que no hi tenen dret?
La lírica és una disciplina de cost molt elevat, per a representar-la en les condicions com els seus compositors ho varen crear; ja que intervenen, a més dels intèrprets, músics, cor, ballet, escenografia, vestuari..... I cap d'aquests elements és gratuït (amb la doble interpretació de la paraula: acompleixen un fi i tenen un cost)".

A continuació reproduïm íntegrament el comunicat de premsa a què ens referíem:

Titular: "El Gobierno concede una subvención extraordinaria por un importe de 4.117.950 euros para apoyar la viabilidad del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asume el 45% de las ayudas que requiere del Plan integral para la pervivencia de uno de los espacios líricos de referencia internacional"

24-octubre-2014.- El Consejo de Ministros ha aprobado mediante un Real Decreto la concesión de una subvención de carácter extraordinario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destinada a la Fundación Gran Teatre del Liceu de Barcelona para la ejecución del ‘Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017’ por un importe total de 4.117.050 euros este año. 

El Plan Estratégico y de Viabilidad requiere una inversión total de más de 11 millones de euros de todas las administraciones públicas presentes en el patronato del Liceu, repartidos en dos ejercicios: 9,15 millones en 2014 y 1,94 millones en 2015. 

Con esta ayuda, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reafirma su compromiso de asegurar la pervivencia de uno de los proyectos culturales más longevos y prestigiosos de nuestro país, asumiendo el 45% del coste total del plan de viabilidad aprobado por el Patronato de la Fundación el pasado mes de marzo. El resto de las aportaciones corren a cargo de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona.

El Gran Teatre del Liceu, de cuyos órganos de gobierno el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte forma parte desde 1986 a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), ha contabilizado sucesivos balances negativos desde el punto de vista presupuestario, con una reducción de las aportaciones públicas y privadas, así como otras circunstancias estructurales de descenso del número de abonados y de los ingresos por patrocinio, todo ello enmarcado en un contexto de crisis económica. Esta circunstancia ha originado la existencia de una deuda suscrita con diversas entidades de crédito de más de quince millones de euros.

Mediante la concesión de esta ayuda de carácter extraordinario por razones de interés público se pretende, de acuerdo con la aplicación del Plan Estratégico y de Viabilidad: el pago a proveedores, la liquidación de impuestos, inversiones en el inmueble, la cobertura de un fondo de tesorería y el abono de diversos gastos ordinarios de funcionamiento.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consciente del difícil momento por el que atraviesa esta institución, destaca su compromiso de colaboración en la ejecución del ‘Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017’ desde el convencimiento de que el Gran Teatre del Liceu constituye uno de los baluartes esenciales de la cultura en España, así como uno de los principales teatros líricos de referencia en el ámbito internacional"

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More