dilluns, 7 de març del 2016

Campus ESART, Escola Superior Universitària

ESART obre un campus universitari a Barcelona dedicat a les arts escèniques i la música
Carrer Còrsega 409 - Barcelona  (Fotos TV)

· Els programes de música, interpretació i dansa aporten titulacions universitàries oficials reconegudes a tot l'àmbit europeu 

· Barcelona guanya un nou equipament educatiu entre Gràcia i l'Eixample 
amb 4.000 metres quadrats.


ESART, Escola Superior Universitària de les Arts Escèniques, la Música i la Imatge
ha inaugurat un nou campus al centre de Barcelona, 
que complementarà l’oferta formativa dels batxillerats creatius del Centre d'Estudis de Sant Cugat.

ESART és un espai formatiu nascut d’una experiència educativa i empresarial catalana,
un projecte connectat amb els mètodes i programes educatius més moderns i avançats del Regne Unit
amb els quals convalida les titulacions de grau superior.

Les instal·lacions ocupen més de 4.000 metres quadrats 
repartits en sis plantes de l’Edifici Grup Montcau,
carrer Còrsega, 409 -antiga Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona-.

L'equip docent, dirigit per Joan Maria Gual, 
està format per reconeguts professionals en actiu del sector cultural, entre ells: 
Alejandro Abad,   Ester Bartomeu,  Àngels Bassas,  Arthur Bernstein,  Mariona Castillo,  
Jordi Coca,  Miriam Escurriola,  Nil Fruitós,  Mario Gas,  Arnau Marin,  Xavier Marcè, 
Mar Nadal, Montse Prat i Emma Vilarasau

El Campus Barcelona vol oferir opcions formatives innovadores, dinàmiques i més properes a la realitat del món escènic actual. ESART és un espai formatiu nascut d'una experiència educativa i empresarial catalana, un projecte connectat amb els mètodes i programes educatius més moderns i avançats del Regne Unit –amb els quals convalida les titulacions de grau superior-, adaptats a la nostra realitat cultural. L’oferta formativa es divideix en tres grans àrees: música, interpretació i dansa i en tots tres programes s’integra la preparació per a l’accés a la professió des del punt de vista empresarial.

Programes formatius:

Música:

A diferència dels estudis de música reglada a nivell universitari a Espanya i els països de l’entorn —centrats en la formació d’intèrprets de clàssica o jazz—, el programa de Música: creació i producció d’ESART forma professionals en l’àmbit de les músiques populars contemporànies, des de la composició fins al màrqueting passant pel coneixement de la indústria.

Interpretació:

El programa d’interpretació és eminentment pràctic i s’enfoca en la dimensió creativa, escènica i comercial de gèneres teatrals o escènics en general sense perdre de vista la concepció humanística de l'ensenyament, on els valors ètics fomenten l'esperit crític d'autosuperació i posen en valor la noció de l'art com a eina de transformació social.

Dansa:
Pel que fa a dansa, ESART s’adreça a tots els estudiants que vulguin convertir-se tant en intèrprets, coreògrafs o professors com en gestors i empresaris amb capacitat crítica, capaços d'aportar el millor d'ells mateixos a la societat a través del coneixement i d'unes eines que els permetin desenvolupar la seva professió amb plenitud, responsabilitat personal i compromís col·lectiu. 

ESART aposta per formar persones que esdevinguin professionals integrals amb capacitat i vocació internacional, compromesos amb el seu temps i que puguin respondre a la demanda del sector del segle XXI.

Més informació a www.campusesart.net

Estudis professionals d’enregistrament i música en directe, aules d’interpretació, sales de dansa, sales de tecnologia del so, sales de tecnologia audiovisual, espais escènics i escenaris, sales de producció i direcció escènica, aules d’estudi i formació, així com amplis espais polivalents, integren ESART

Què és ESART:

ESART respon a la necessitat d’omplir el buit existent en el camp de la formació reglada d’arts escèniques i música, oferint accés a titulacions universitàries oficials reconegudes en tot l’àmbit internacional. 

ESART vol formar i preparar estudiants per carreres professionals sòlides i amb futur partint d’una concepció humanística de l’ensenyament, on els valors ètics fomentin l’esperit crític d’autosuperació i les eines proposades posin en valor la noció de l’art com a eina de transformació social. Aquest propòsit s’impulsa mitjançant una oferta educativa innovadora, multidisciplinària, transversal i fonamentalment pràctica, connectada amb el món professional i recolzada en models curriculars acreditats pel sistema universitari britànic. A més de les habilitats específiques de cada disciplina, els programes de ESART estan dissenyats per estimular i fomentar el paper central dels valors que inclouen rigor intel·lectual, la independència de pensament, la capacitat d’autonomia, l’excel·lència creativa, la innovació i el compromís personal i professional.

ESART, com a escola superior universitària, disposa d’unes instal·lacions modernes i amb la tecnologia més avançada com a espai per a l’adquisició de coneixement i experiències, riquesa cultural i desenvolupament intel·lectual personal i professional.


Garantia professional:
Els graus ESART són garantia de compromís, experiència, connexió amb la indústria del sector i exibilitat a l’hora de poder avançar en l’àmbit pràctic a través del sistema learning by doing i l’acció tutorial coaching-mentoring. S’hi treballa sobre el valor de la responsabilitat, amb sistemes basats en la transmissió d’experiències, mètodes que busquen assolir l’excel·lència a través de l’aplicació dels programes formatius propis basats en el sistema britànic d’ensenyament universitari. Els horaris lectius s’adapten als alumnes, que poden triar torns de 8 a 15 h o de 15 a 22 h.

ESART és la primera escola universitària que ha adaptat els títols de grau universitari del Regne Unit, a l’Estat Espanyol i per a tot el mercat de parla hispana, amb reconeixement oficial a la Unió Europea. La creació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Tractat de Bolonya) garanteix el reconeixement internacional de les titulacions europees de grau i, a través del seu sistema de crèdits (ECTS), estableix el grau com a referència única en tots els processos d’homologació, mobilitat transnacional, accessos a estudis de post grau i al mercat laboral. 

A ESART imparteixen titulacions universitàries oficials en l’àmbit de la creativitat, arts escèniques, música, imatge, tecnologia del so i management d’empreses creatives i de l’espectacle que donen resposta al buit existent d’aquesta formació superior universitària al nostre país. Titulacions oficials ESART Escola Superior Universitària Seguint el Pla Oficial Bolonya que acredita com a graus universitaris oficials del Regne Unit per a tota la Unió Europea, ESART proporciona als estudiants la possibilitat d’obtenir les següents titulacions: - A la superació dels crèdits corresponents al primer curs; obtenció de la titulació Higher National Certificated (HNC), titulació oficial de formació superior britànica i internacional. - A la superació dels crèdits corresponents al segon curs; obtenció de la titulació Higher National Diploma (HND), titulació oficial de formació superior britànica i internacional. - A la superació dels crèdits corresponents al tercer curs; obtenció de la titulació BA Hons (Grau Universitari Oficial) de Bath Spa University

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More